Kontakt

Materská škola Ruskov

Kostolná 280, Ruskov, 044 19

+421 917 652 160 

msruskov@gmail.com