Zverejňovanie

Zverejňovanie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.