Prečo Materská škola Ruskov?

Vychádzame z princípu, aby každé dieťa zažilo v materskej škole radosť, lásku, pochopenie a umožnila mu získavať nové vedomosti, rozvíjať schopnosti a zručnosti, ktoré mu poskytnú základ pre ďalšie vzdelávanie vlastnou aktivitou, tvorivosťou, zážitkom a hrou.

Skúsení pedagógovia

V materskej škole zabezpečuje edukačnú činnosť tím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Materská škola vypracováva "Plán kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania" na aktuálny školský rok, ktorého cieľom je podporovať vzdelávanie zamestnancov.

Zážitkové učenie

V blízkosti materskej školy je krásna príroda - lesy, lúky, polia, vodné toky. Spoznávaním okolitého sveta dávame deťom možnosť rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti i zručnosti v súlade s objavovaním, skúmaním, experimentovaním.

Športujeme aj tvoríme

Pri výbere pohybových aktivít v našej materskej škole zohľadňujeme obmedzenie dlhodobých jednotvárnych činností, uprednostňujeme striedanie rôznych foriem činností, vhodne motivujeme všetky pohybové aktivity, spájame prepojenie myslenia a pohybu. 

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.

Úvodný odstavec čitateľom objasní hlavnú tému článku. Pokiaľ ho zobrazíte aj v prehľade všetkých článkov, pomôžete čitateľom s rozhodovaním, ktorý príspevok je pre nich zaujímavý. Nezabudnite úvodný odstavec odlíšiť od zvyšku textu. V nasledujúcich riadkoch nájdete ďalšie tipy, ako články upravovať.

Rýchly kontakt

Napíšte nám

MŠ Ruskov
Kostolná 280, Ruskov, 044 19
msruskov@gmail.com

Zavolajte

+421 917 652 160